Te Wiki O Te Reo Māori – Māori Language Week

Check out the video from our kaiako (educator) Josh, as he shares the Te Reo Māori names for the Planets of the Sun – our Solar System, and learn kupu hou (new words) for all things celestial in the Glossary below.

Glossary of words

Important note: The names for many words are not the same all throughout Aotearoa, it can vary by region, dialect, and iwi.

 

Whetū – Star 

Whērangi – Uranus 

Aorangi – Planet

Tangaroa – Neptune

Whiro – Pluto

Rangipō – Night Sky

Whetūao iti – Asteroid

Amio – Orbit

Rākete – Rocket

Kōtiritiri – Shooting Star/Meteor

Marama – Moon

Kaipōkai Tuarangi – Astronaut

Matariki – Pleiades

Kōpū – Venus

Tautoru – Orion’s Belt

Papatūānuku – Earth

Matawhero – Mars

Te Taura – The Pointers

Pareārau – Jupiter

Rongo – Saturn

Ikarangi– Galaxy

Whetūrere – Comet

Apārangi – Mercury

Te Punga – Southern Cross

Te Ika Whenua o te Rangi – The Milky Way